BLIŻEJ
DOSTĘPNOŚCI

zestawienie ikon z różnymi rodzajami niepełnosprawności

Szkolenia dla pracowników administracji publicznej z zakresu dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami

Dowiedz się więcej


logotypy Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich i flaga Polski

O projekcie

Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału instytucjonalnego 600 jednostek administracji publicznej w zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami i projektowania uniwersalnego.

W ramach projektu min. 1500 pracowników i pracowniczek administracji publicznej wykonujących zadania dotyczące planowania przestrzennego lub procesu inwestycyjno-budowlanego z min. 600 jednostek administracji publicznej weźmie udział w szkoleniach, w zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami, w tym planowania uniwersalnego. Uczestnicy szkoleń otrzymają certyfikaty potwierdzające ich ukończenie.

Szkolenia będą prowadzone oddzielnie dla poszczególnych grup zawodowych np. kadr planowania przestrzennego, pracowników administracji architektoniczno-budowlanej, pracowników nadzoru budowlanego, służb konserwatorskich.

W każdym szkleniu weźmie udział od 10 do 16 osób reprezentujących jedną z grup zawodowych. Uczestnikom zostanie zagwarantowany 1 nocleg oraz wyżywienie. Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu dostanie pakiet szkoleniowy zawierający m.in. długopis, gadżet projektowy, materiały szkoleniowe oraz dostęp do materiałów e-lerningowych.

Z uwagi na dużą ilość zadań praktycznych zalecamy wygodny, luźny ubiór.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Fundację TUS, Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego i Spółdzielnię Socjalną Fado

Projekt dofinansowany z środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki społeczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Nazwa Działania: 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.
Wysokość wkładu Unii Europejskie w projekt: 1 969 556,99 zł

logotypy partnerów

Harmonogram szkoleń

Harmonogram szkoleń

Pytania dotyczące Państwa potrzeb szkoleniowych prosimy kierować do Bogdana Banasia, telefon 501 009 857


Szkolenia planowane

 • 5-6 listopada 2019
 • 7-8 listopada 2019
 • 18-19 listopada 2019

Szkolenia zakończone

 • 12-13 lutego 2019 - rekrutacja zamknięta
 • 19-20 lutego 2019 - rekrutacja zamknięta
 • 26-27 lutego 2019 - rekrutacja zamknięta
 • 5-6 marca 2019 - rekrutacja zamknięta
 • 12-13 marca 2019 - rekrutacja zamknięta
 • 19-20 marca 2019 - rekrutacja zamknięta
 • 21-22 marca 2019 - rekrutacja zamknięta
 • 26-27 marca 2019 - rekrutacja zamknięta
 • 2-3 kwietnia 2019 - rekrutacja zamknięta
 • 9-10 kwietnia 2019 - rekrutacja zamknięta
 • 16-17 kwietnia 2019 - rekrutacja zamknięta
 • 24-25 kwietnia 2019 - rekrutacja zamknięta
 • 07-08 maja 2019 - rekrutacja zamknięta
 • 14-15 maja 2019- rekrutacja zamknięta
 • 20-21 maja 2019- rekrutacja zamknięta
 • 27-28 maja 2019- rekrutacja zamknięta
 • 04-05 czerwca 2019- rekrutacja zamknięta
 • 11-12 czerwca 2019- rekrutacja zamknięta
 • 13-14 czerwca 2019- rekrutacja zamknięta
 • 17-18 czerwca 2019- rekrutacja zamknięta
 • 03-04 lipca 2019- rekrutacja zamknięta
 • 09-10 lipca 2019- rekrutacja zamknięta
 • 16-17 lipca 2019 - odwołane
 • 18-19 lipca 2019- rekrutacja zamknięta
 • 6-7 sierpnia 2019- odwołane
 • 8-9 sierpnia 2019- rekrutacja zamknięta
 • 10-11 września 2019 - odwołane
 • 16-17 września 2019 - rekrutacja zamknięta
 • 18-19 września 2019- rekrutacja zamknięta
 • 24-25 września 2019- rekrutacja zamknięta
 • 1-2 października 2019- odwołane
 • 7-8 października 2019- odwołane
 • 15-16 października 2019 - odwołane
 • 13-14 listopada 2019- odwołane
 • 22-23 października 2019- rekrutacja zamknięta

Szkolenia planowane

 • 25-26 listopada 2019- rekrutacja zamknięta

Szkolenia zakończone

 • 12-13 lutego 2019 - rekrutacja zamknięta
 • 19-20 lutego 2019 - rekrutacja zamknięta
 • 26-27 lutego 2019 - rekrutacja zamknięta
 • 5-6 marca 2019 - rekrutacja zamknięta
 • 12-13 marca 2019 - rekrutacja zamknięta
 • 19-20 marca 2019 - rekrutacja zamknięta
 • 26-27 marca 2019 odwołane
 • 2-3 kwietnia 2019 - rekrutacja zamknięta
 • 9-10 kwietnia 2019 - rekrutacja zamknięta
 • 07-08 maja 2019 - rekrutacja zamknięta
 • 14-15 maja 2019 - rekrutacja zamknięta
 • 16-17 maja 2019 odwołane
 • 20-21 maja 2019- rekrutacja zamknięta
 • 28-29 maja 2019- rekrutacja zamknięta
 • 04-05 czerwca 2019- odwołane
 • 11-12 czerwca 2019- rekrutacja zamknięta
 • 18-19 czerwca 2019- rekrutacja zamknięta
 • 25-26 czerwca 2019- rekrutacja zamknięta
 • 2-3 lipca 2019- szkolenie odwołane
 • 4-5 lipca 2019- rekrutacja zamknięta
 • 29-30 sierpnia 2019 - rekrutacja zamknięta
 • 20-21 sierpnia 2019- rekrutacja zamknięta
 • 22-23 sierpnia 2019- rekrutacja zamknięta
 • 17-18 września 2019- rekrutacja zamknięta
 • 24-25 września 2019- rekrutacja zamknięta
 • 1-2 października 2019- odwołane
 • 8-9 października 2019- rekrutacja zamknięta

Szkolenia zakończone

 • 12-13 lutego 2019 - rekrutacja zamknięta
 • 26-27 lutego 2019 - rekrutacja zamknięta
 • 5-6 marca 2019 - rekrutacja zamknięta
 • 19-20 marca 2019 - rekrutacja zamknięta
 • 26-27 marca 2019 - rekrutacja zamknięta
 • 9-10 kwietnia 2019 - rekrutacja zamknięta
 • 24-25 kwietnia 2019 - rekrutacja zamknięta
 • 07-08 maja 2019 - rekrutacja zamknięta
 • 14-15 maja 2019- rekrutacja zamknięta
 • 21-22 maja 2019 - odwołane
 • 04-05 czerwca 2019- rekrutacja zamknięta
 • 11-12 czerwca 2019- rekrutacja zamknięta
 • 25-26 czerwca 2019- odwołane

Szkolenia planowane

 • 29-30 października 2019

Szkolenia zakończone

 • 2-3 lipca 2019- rekrutacja zamknięta
 • 9-10 lipca 2019- rekrutacja zamknięta
 • 6-7 sierpnia 2019- rekrutacja zamknięta
 • 3-4 września 2019 - rekrutacja zamknięta
 • 24-25 września 2019 - rekrutacja zamknięta
 • 8-9 października 2019 - rekrutacja zamknięta

Szkolenia zakończone

 • 10-11 września 2019 - rekrutacja zamknięta
 • 15-16 października 2019 - rekrutacja zamknięta

Szkolenia planowane

 • 5-6 listopada 2019

Szkolenia planowane

 • 12-13 listopada 2019
 • 26-27 listopada 2019

Zgłoszenie na szkolenie

W szkoleniu może wziąć udział pracownik jednostki administracji publicznej (maksymalnie 5 osób z jednostki) zajmujący się jednym z poniższych obszarów działania:

 • Kadra planowania przestrzennego,
 • Pracownik administracji architektoniczno-budowlanej oraz zajmujący się procesem inwestycyjno – budowlanym,
 • Pracownik nadzoru budowlanego,
 • Służby konserwatorskie.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić
formularz badania potrzeb (kliknij aby przejść do formularza).

Na szkolenie należy dostarczyć formularz uczestnictwa w projekcie oraz potwierdzenie zgłoszenia przez pracodawcę. Oba dokumenty można pobrać poniżej.

formularz uczestnictwa w projekcie (docx)

formularz uczestnictwa w projekcie (pdf)

potwierdzenie zgłoszenia (docx)

potwierdzenie zgłoszenia (pdf)

Osoby przystępujące do projektu są zobowiązane podpisać oświadczenie RODO (podczas szkolenia)

Pobierz wzór oświadczenia

Zachęcamy również do zapoznania się z regulaminem uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa (docx)

Regulamin uczestnictwa (pdf)

Aneks do regulaminu uczestnictwa (docx)

Aneks do regulaminu uczestnictwa (pdf)

Formularz rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu (docx)

Formularz rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu (pdf)
Kontakt

Fundacja TUS - lider projektu - rekrutacja

Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10, 02-366 Warszawa

Kontakt w sprawie projektu

Bogdan Banaś

telefon: 501 009 857

bogdan.banas@tus.org.pl

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

ul. Wybickiego 3A, 31-261 Kraków


Spółdzielnia Socjalna Fado

ul. Nawrot 94/96, 90-040 Łódź