BLIŻEJ
DOSTĘPNOŚCI

zestawienie ikon z różnymi rodzajami niepełnosprawności

Szkolenia dla pracowników administracji publicznej z zakresu dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami

Dowiedz się więcej

logotypy Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich i flaga Polski

O projekcie

Termin realizacji projektu: październik 2018 r - czerwiec 2020 r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału instytucjonalnego 600 jednostek administracji publicznej w zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami i projektowania uniwersalnego.

W ramach projektu min. 1500 pracowników i pracowniczek administracji publicznej wykonujących zadania dotyczące planowania przestrzennego lub procesu inwestycyjno-budowlanego z min. 600 jednostek administracji publicznej weźmie udział w szkoleniach, w zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami, w tym planowania uniwersalnego. Uczestnicy szkoleń otrzymają certyfikaty potwierdzające ich ukończenie.

Szkolenia będą prowadzone oddzielnie dla poszczególnych grup zawodowych np. kadr planowania przestrzennego, pracowników administracji architektoniczno-budowlanej, pracowników nadzoru budowlanego, służb konserwatorskich.

W każdym szkleniu weźmie udział od 10 do 16 osób reprezentujących jedną z grup zawodowych. Uczestnikom zostanie zagwarantowany 1 nocleg oraz wyżywienie. Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu dostanie pakiet szkoleniowy zawierający m.in. długopis, gadżet projektowy, materiały szkoleniowe oraz dostęp do materiałów e-lerningowych.

Z uwagi na dużą ilość zadań praktycznych zalecamy wygodny, luźny ubiór.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Fundację TUS, Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego i Spółdzielnię Socjalną Fado

Projekt dofinansowany z środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki społeczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Nazwa Działania: 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.
Wysokość wkładu Unii Europejskie w projekt: 1 969 556,99 zł

logotypy partnerów

Harmonogram szkoleń

Harmonogram szkoleń

Nabór na szkolenia został zakończony. Proszę kontaktować się z P. Bogdanem Banaś i dopytywać czy zwolniło się miejsce na szkolenie.

Harmonogram szkoleń online

 1. symbol szkolenia TUS1 - 27-30 kwietnia 2020 r. godz. rozpoczęcia 10:00. - rekrutacja zakończona
 2. symbol szkolenia TUS2 - 27-30 kwietnia 2020 r., godz. rozpoczęcia 12:00.- rekrutacja zakończona
 3. symbol szkolenia FADO1 - 27-30 kwietnia 2020 r., godz. rozpoczęcia 10:00.- rekrutacja zakończona
 4. symbol szkolenia FADO2 - 11-14 maja 2020 r., godz. rozpoczęcia 10:00.- rekrutacja zakończona
 5. symbol szkolenia FIRR1 - 4-7 maja 2020 r., godz. rozpoczęcia 10:00.- rekrutacja zakończona
 6. symbol szkolenia TUS4 - 5-8 maja 2020 r., godz. rozpoczęcia 10:00.- rekrutacja zakończona
 7. symbol szkolenia TUS5 - 8-13 maja 2020 r., godz. rozpoczęcia 10:00.- rekrutacja zakończona
 8. symbol szkolenia TUS6 - 11-14 maja 2020 r., godz. rozpoczęcia 10:00.-rekrutacja zakończona
 9. symbol szkolenia TUS7 - 14-19 maja 2020 r., godz. rozpoczęcia 10:00.- rekrutacja zakończona
 10. symbol szkolenia TUS8 - 18-21 maja 2020 r., godz. rozpoczęcia 10:00.- rekrutacja zakończona
 11. symbol szkolenia TUS9 - 20-25 maja 2020 r., godz. rozpoczęcia 10:00. - rekrutacja zakończona
 12. symbol szkolenia TUS10 - 1-4 czerwca 2020 r., godz. rozpoczęcia 10:00.- rekrutacja zakończona
 13. symbol szkolenia FADO3 - 1-4 czerwca 2020 r., godz. rozpoczęcia 10:00.- rekrutacja zakończona
 14. symbol szkolenia FIRR2 - 2-5 czerwca 2020 r., godz. rozpoczęcia 10:00.- rekrutacja zakończona
 15. symbol szkolenia TUS11 - 2-5 czerwca 2020 r., godz. rozpoczęcia 9:00.- rekrutacja zakończona
 16. symbol szkolenia TUS12 - 15-18 czerwca 2020 r., godz. rozpoczęcia 9:00.- rekrutacja zakończona
 17. symbol szkolenia TUS13 - 16-19 czerwca 2020 r., godz. rozpoczęcia 9:00.- rekrutacja zakończona
 18. symbol szkolenia TUS14 - 16-19 czerwca 2020 r., godz. rozpoczęcia 13:00.- rekrutacja zakończona
 19. symbol szkolenia TUS15 - 23-26 czerwca 2020 r., godz. rozpoczęcia 9:00.- rekrutacja zakończona
 20. symbol szkolenia TUS16 - 6-9 lipca 2020 r., godz. rozpoczęcia 9:00.- rekrutacja zakończona
 21. symbol szkolenia TUS17 - 13-16 lipca 2020 r., godz. rozpoczęcia 9:00.- rekrutacja zakończona

Zgłoszenie na szkolenie

W szkoleniu może wziąć udział pracownik jednostki administracji publicznej (maksymalnie 5 osób z jednostki) zajmujący się jednym z poniższych obszarów działania:

 • Kadra planowania przestrzennego,
 • Pracownik administracji architektoniczno-budowlanej oraz zajmujący się procesem inwestycyjno – budowlanym,
 • Pracownik nadzoru budowlanego,
 • Służby konserwatorskie.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić
formularz badania potrzeb (kliknij aby przejść do formularza).

Na szkolenie należy dostarczyć formularz uczestnictwa w projekcie oraz potwierdzenie zgłoszenia przez pracodawcę. Oba dokumenty można pobrać poniżej.

formularz uczestnictwa w projekcie (docx)

formularz uczestnictwa w projekcie (pdf)

potwierdzenie zgłoszenia (docx)

potwierdzenie zgłoszenia (pdf)

Osoby przystępujące do projektu są zobowiązane podpisać oświadczenie RODO (podczas szkolenia)

Pobierz wzór oświadczenia

Zachęcamy również do zapoznania się z regulaminem uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa (docx)

Regulamin uczestnictwa (pdf)

Aneks do regulaminu uczestnictwa (docx)

Aneks do regulaminu uczestnictwa (pdf)

Formularz rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu (docx)

Formularz rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu (pdf)
Kontakt

Fundacja TUS - lider projektu - rekrutacja

Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10, 02-366 Warszawa

Kontakt w sprawie projektu

Bogdan Banaś

telefon: 501 009 857

bogdan.banas@tus.org.pl

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

ul. Wybickiego 3A, 31-261 Kraków


Spółdzielnia Socjalna Fado

ul. Nawrot 94/96, 90-040 Łódź